Her er et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF), som Solitude er medlem af. Foreningen modtog det den 24. september 2019. Brevet var for en gangs skyld i papirform, så linket giver en scannet PDF kopi af det.

Det omhandler utilfredsheden rundt omkring med TDCs reetablering af fortovene efter deres fiberlægning. Til sidst henvises til en artikel i Amagerbladet, den er på side syv i udgaven fra den 17. september. Udgaven fra den 24. september omtaler også dette problem på siderne 2 (lederen), 10 og 11. Se også SGFs nyhedsbrev fra marts, punkt 1, specielt det i kursiv.

SGF orienterer i øvrigt sommetider om sagen på deres hjemmeside.