Nyheds arkiv, 2019

Oktober 2019

9. oktober 2019 modtog foreningen en e-mail fra Amager Øst Lokaludvalg. Indholdet er gengivet her:

Til alle foreninger og bestyrelser i Amager Øst

Amager Øst Lokaludvalg uddeler i november Frivilligprisen på 25.000 kr. til en forening, organisation eller institution der primært drives af frivillige, og som gør en særlig indsats i Amager Øst Bydel. Kender du en forening, som du synes fortjener et ekstra skulderklap, kan du indstille den senest den 21. oktober. Skriv dit forslag til aoelu@kk.dk og fortæl hvorfor netop denne forening fortjener at blive nomineret. Del gerne det vedhæftede opslag i dit netværk.

Vinderen får direkte besked og offentliggøres den 1. november.

Læs mere om Frivilligprisen på vores hjemmeside og se hvilken forskel prisen har gjort for sidste års vinder, Amagerbanens Venner og Amager Jazzklub

Du modtager denne mail, fordi du står som kontaktperson for en forening eller bestyrelse med aktiviteter eller adresse i Amager Øst bydel. Vi har fået oplysningerne fra CVR-registret samt fra Google. Skulle oplysningerne være forkerte, beklager vi ulejligheden og modtager gerne oplysninger om den korrekte kontaktperson.

Med venlig hilsen

Frida Jans
Kommunikations - og puljemedarbejder
Sekretariatet for Amager Øst Lokaludvalg

KØBENHAVNS KOMMUNE
Økonomiforvaltningen

Jemtelandsgade 3, 4. sal
2300 København S

Web:  www.aoelu.kk.dk.

Vedlagt denne flyer.

September 2019

24. september 2019 fik vi et nyhedsbrev fra SGF. Emnet er utilfredsheden rundt omkring med TDCs reetablering af fortovene efter deres fiberlægning.

August 2019

10. august 2019 udsendte bestyrelsen en e-mail til de medlemmer, hvis e-mail adresse den har, med dette indhold: Et Solitude medlem, som bor i den vestlige del af Athensvej, har et par gange set en rotte på sin græsplæne. Sagen er af medlemmet meldt til kommunen. Bestyrelsen har kigget på vores vejbrønde i den del af foreningens område, som ligger på Olymposvej eller vest for og ikke fundet synlige skader. Skulle nogen kende til skader i vores kloaksystem er bestyrelsen naturligvis interesseret.

Vi bør nok alle tænke på at begrænse rotternes mulighed for at finde mad i området. Vi kunne holde en pause med fodring af vildtfugle og med at putte madrester i sin kompostdynge, hvis man skulle gøre det.

Juli 2019

25. juli 2019 udsendte bestyrelsen en e-mail til medlemmerne med information om muligheden for at klage over fliselægningen efter TDCs nedlægning af fibernet. Informationen står i et nyhedsbrev fra SGF, punkt 1.

Maj 2019

10. maj 2019 udsendte bestyrelsen denne besked til medlemmerne: Som det vistnok er os alle bekendt, vil TDC og Gigabit lægge fibernet i vores gader i sommer eller til efteråret. Solitudes bestyrelse opfordrer til, at hver grundejer fotograferer sit fortov, før entrepenørerne kommer. Så har man den bedste dokumentation i tilfælde af, at man mener, at nedlægningen af fibernet har forringet ens fortov.

Dette gælder også grundejere, som ikke har sagt ja tak til fibernet; der kan godt blive gravet i/under ens fortov alligevel.

De af vores medlemmer, som endnu ikke har givet foreningen deres e-mail adresser, fik beskeden i papirform, og de blev mindet om, at bestyrelsen ønsker alle medlemmers e-mail adresse. Den kan sendes til webmaster@gf-solitude.dk.

April 2019

7. april 2019 blev referatet fra generalforsamlingen, formandens beretning samt en bøn fra bestyrelsen om at få medlemmernes e-mail adresser til fremtidige udsendelser omdelt til medlemmerne i papirform. De blev desuden lagt på foreningens hjemmeside.

Marts 2019

27. marts 2019 fik vi et nyhedsbrev fra SGF. Emnerne er: Udrulning af fibernet, Revision af håndbogen ”Vejledning for Private Fællesveje” samt Generalforsamling i SGF den 24. april 2019.

3. marts 2019: Indkaldelse med bilag til den ordinære generalforsamling blev omdelt i papirform. Den 4. marts blev de samme dokumenter lagt på hjemmesiden. Det foregår den 12. marts kl. 19:00 på Grækenlandsvej 117. Foruden den faste dagsorden er der to forslag: Fælles snerydning og nedsættelse af et vejudvalg til at kigge på renovering af foreningens vejarealer.

2. marts 2019: De medlemmer, som betaler kontingent til foreningen over Betalingsservice, bliver trukket den 5. marts. I dag omdelte bestyrelsen indbetalingskort til de medlemmer, som ikke er på Betalingservice. Sidste betalingsfrist også den 5. marts.

Januar 2019

5. januar 2019: Bestyrelsen har formuleret en politik for sin behandling af persondata. Den er lagt her på hjemmesiden: Solitudes GDPR/Persondata forordnings politik.