Nyheds arkiv, 2018

November 2018

5. november 2018 modtog de medlemmer, som har tilmeldt sig det tidlige omtalte fibernet tilbud, svar fra Gigabit over e-mail. Nogle af de Solitude medlemmer, som har tilmeldt sig, får fibernet, andre ikke. Mere om det på fibernet siden.

September 2018

28. september 2018 modtog foreningen en e-mail fra Amager Øst Lokaludvalg. Indholdet er gengivet her:

Til alle foreninger og brugerbestyrelser i Amager Øst

Amager Øst Lokaludvalg uddeler i november Frivilligprisen på 25.000 kr. til en forening, organisation eller institution der primært drives af frivillige, og som gør en særlig indsats i Amager Øst Bydel. Kender du en forening, som du synes fortjener et ekstra skulderklap, kan du indstille den senest den 22. oktober. Skriv dit forslag til info@aoelu.dk, og fortæl hvorfor netop denne forening fortjener at blive nomineret. Del gerne det vedhæftede opslag i dit netværk.

Vinderen får direkte besked og offentliggøres den 31. oktober.

Læs mere om Frivilligprisen på vores hjemmeside og se hvilken forskel prisen har gjort for sidste års vinder, Kofoed 65+.

Du modtager denne mail fordi du står som kontaktperson for en forening eller brugerbestyrelse i Amager Øst bydel, eller fordi du tidligere har deltaget i et af vores arrangementer. Hvis du ikke længere er tilknyttet foreningen eller ikke er kontaktperson, modtager vi meget gerne oplysninger om hvem vi kan kontakte.

Med venlig hilsen

Frida Jans
Kommunikations - og puljemedarbejder
Sekretariatet for Amager Øst Lokaludvalg

KØBENHAVNS KOMMUNE
Økonomiforvaltningen

Jemtelandsgade 3, 4. sal
2300 København S
Web: www.aølu.dk.

Vedlagt denne flyer.

17. september 2018: Jens Barslev omdelte en orientering om fibernet sagen (se den 13. august nedenfor) i papirform til Solitudes medlemmer. Bl.a. en påmindelse om orienteringsmødet den 29. september.

11. september 2018: Vi fik en nyhedsmail fra Sundbyernes Grundejerfællesskab.

August 2018

22. august 2018: Jens Barslev omdelte en introduktion til sagen om fibernet (se den 13. august nedenfor) i papirform til Solitudes medlemmer. Den indeholder desuden en flyer, som initiativtagerne har brugt i deres eget område.

13. august 2018: En gruppe af grundejerforeninger mellem Grækenlandsvej og Amagerbrogade har taget initiativ til at undersøge mulighederne for at få fibernet. De har fået en aftale med firmaet Gigabit, som vil gå ind i sagen, hvis en tilstrækkelig stor procentdel af beboerne melder sig. Initiativtagerne vil gerne have Solitudes medlemmer med på vognen. Vi kan derfor hver især svare på et spørgeskema, som de har lavet. Dokumentet indholder også en del information om betingelserne. De er også interesserede i svar fra dem, som måtte takke nej. Skemaet kan besvares i august måned.

Mere om sagen her.

Juli 2018

28. juli 2018: Skuret på Fællesgrunden blev malet; detaljer under Historisk information - Skuret.

7. juli 2018: Solitudes bestyrelse har udsendt et nyhedsbrev. Det vil også blive omdelt i papirform til medlemmerne.

Juni 2018

16. juni 2018: Vi fik en nyhedsmail fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, citat:

Nyhedsmailen omhandler også aktuelle emner fra dialog møde den 8. maj 2018 mellem kommunens Teknik- og Miljøforvaltning (TMF) og grundejersammenslutningerne SGF og Grundejeren.dk i København.

Fra mødet foreligger et meget fyldestgørende referat, som vedhæftes denne Nyhedsmail. I referatet beskrives og uddybes alle de behandlede emner på dialogmødet på en meget oplysende måde for læseren.

Vi opfordrer derfor medlemmerne til at studere referatet.

April 2018

25. april 2018: Referatet fra den ordinære generalforsamling i marts er nu også på hjemmesiden.

11. april 2018: Sundbyernes Grundejerfællesskab har sendt os en indkaldelse til deres ordinære generalforsamling den 25. april. Solitude er medlem af denne forening og alle medlemsforeningers medlemmer er velkomne til generalforsamlingen. Bemærk, at foreningen beder om forhåndstilmeldelse senest den 22. april.

Citat fra indkaldelsen: Vi indleder generalforsamlingen med at tage imod 2 repræsentanter fra Forsikringsselskabet HDI Danmark og 1 repræsentant fra Myrälf forsikringsagentur, hvorigennem vi har vor kollektive Bestyrelses-, Ledelses- og Erhvervsansvarsforsikring, som mere end 50 foreninger har tilsluttet sig. Vi får en gennemgang af aftalen omkring dækningsomfang, skadeeksempler m.v. og vi får selvfølgelig også mulighed for at stille spørgsmål.

Hvis et Solitude medlem ønsker at deltage, vil vedkommende repræsentere Solitude. Derfor beder Solitudes bestyrelse om at eventuelle deltagere koordinerer deltagelsen med bestyrelsen, også for at afgøre, hvem, der repræsenterer foreningen i tilfælde af flere deltagere herfra. Se Bestyrelse, kontakter.

Endelig bemærk at SGF med indkaldelsen har udsendt et referat af et borgermøde med emnerne parkeringszoner og dobbelthuse samt policen for vores bestyrelses-ansvarsforsikring.

Marts 2018

28. marts 2018: Formandens beretning fra generalforsamlingen i går er nu også på hjemmesiden. Desuden er udskiftningerne i bestyrelsen angivet på siden Bestyrelse, kontakter.

Den 12. marts 2018 omdelte bestyrelsen indkaldelse til årets ordinære generalforsamling. Den foregår tirsdag den 27. marts kl. 19:00 på Grækenlandsvej 111, kælderen.

Februar 2018

Den 8. februar 2018 modtog bestyrelsen en invitation til valgmøde for Amager Øst Lokaludvalg, som foregår den 6. marts. Det er et møde, hvor deltagerne træffer beslutninger og vælger medlemmer af lokaludvalget, så indkaldelsen siger: Hver forening mv., der har sit virke i Amager Øst, kan sende én person til mødet. Deltageren skal være fyldt 18 år og være aktiv i bydelen, men behøver ikke at bo i bydelen.

Så hvis et Solitude medlem ønsker at deltage, skal det koordineres med Solitudes bestyrelse. Vedkommende skal sammen med et medlem af Solitudes bestyrelse udfylde et tilmeldelsesskema og fremskaffe visse dokumenter, se tilmeldelsesskemaets afsnit Bilag som vedlægges tilmeldingsblanketten. Og bemærk, at Solitude kan kun give fuldmagt til ét medlem.

Hvis nogen af Solitudes medlemmer ønsker at stille op som kandidat til Amager Øst Lokaludvalg, kan det ske ved fremmøde eller ved at give en anden mødedeltager et udfyldt fuldmagtsskema fra Solitudes bestyrelse. Et sådant skema skal også udfyldes sammen med et medlem af Solitudes bestyrelse.

Kontakt til Solitudes bestyrelse er beskrevet i afsnittet Bestyrelse, kontakter.

Januar 2018

Den 18. januar 2018 modtog bestyrelsen en indkaldelse til det borgermøde (medlemsmøde), som blev annonceret i SGFs nyhedsbrev den 10. januar.

Den 10. januar 2018 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF), som Solitude er medlem af. Der er to punkter:

  1. Et medlemsmøde den første februar. Repræsentanter for Københavns Teknik- & Miljøforvaltning vil være tilstede, og et af punkterne er situationen vedrørende opførelse af dobbelthuse. Der kommer mere information om mødet på denne side senere i januar.
  2. SGFs generalforsamling den 25. april. Igen, der kommer mere information senere.