Nyheds arkiv, 2017

November 2017

Den 23. november 2017 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Amager Øst Lokaludvalg. Der er tre punkter:

  1. Den 5. marts 2018 er der Valg til Amager Øst Lokaludvalg. De skriver: Hvis du er medlem af en forening, organisation eller brugerbestyrelse med aktiviteter i Amager Øst, kan du stille op til lokaludvalget, eller du kan være med til at stemme. Solitudes bestyrelse opfatter det, som at hvis nogen blandt Solitudes medlemer ønsker at stille op eller at stemme skal vedkommende gøre det på vegne af Solitude. Bestyrelsen vil så være behjælpelig med de nødvendige dokumenter i den forbindelse. Bemærk, at man skal tilmelde sig på forhånd; det fremgår af det nævnte link.
  2. Foreningen holder en 10-års jubilæumsfest den 4. december, hvor alle åbenbart er velkomne. Bemærk, at de beder om forhåndstilmelding.
  3. Der er forslag til at lave beboelse og butikker ud af CSC's gamle kontorer på Engvej samt på parkeringspladsen øst for Femøren Station. Det er noget orientering her: verbalt og et billede . Bemærk, at der holdes et gademøde på stedet den 7. december. Kommentarer om sagen kan sendes til Amager Øst Lokaludvalg senest den 10. december.

Den 23. november 2017: Bestyrelsen gør opmærksom på, at foreningens ordinære generalforsamling afholdes i marts, cirka. Citat fra vedtægternes §10: Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på de ordinære generalforsamlinger være indgivne skriftlig til bestyrelsens formand senest 15. januar.

September 2017

Den 22. september 2017 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Amager Øst Lokaludvalg. Det kan læses her.

Den 20. september 2017 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

August 2017

Den 27. august 2017 modtog bestyrelsen en e-mail fra et medlem på Athensvej: Vi har nu af flere omgange oplevet en meget voldsom og truende adfærd fra en nabo i bebyggelsen, omtrent overfor Athensvej 14. Vi er flere naboer der har oplevet lignende situationer hvor mandens adfærd gør os utrygge. Politiet er orienteret og oplyser os, at det er meget vigtigt at vi ringer 112 lige med det samme når vi oplever disse problemer. Dette bør oplyses alle medlemmer i vores grundejerforening, sådan at der ikke er nogen der tror, at det bare er en enkeltstående situation.

Juni 2017

Den 26. juni 2017 omdelte bestyrelsen beretning og referat fra foreningens ordinære generalforsamling i marts.

Den 21. juni 2017 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

Den 21. juni 2017 modtog bestyrelsen et referat af mødet den 19. juni: 1. års gennemgang af vores nye gadelamper, som annonceret den 9. juni nedenfor. Referatet er fra Citelum, som var leverandør af lamperne, og mødet vedrørte lamperne. Der er omtalt et par ændringer, som vil blive foretaget inden for et par uger.

Den 15. juni 2017 blev det sidste gamle træ på fællesgrunden fældet og roden fræset bort. Stammen og de store grene er savet op og ligger på grunden. De er medlemmernes ejendom og kan afhentes af medlemmerne efter først til mølle princippet. Der er også en dynge træflis ved siden af skuret, træflisen kan ligeledes afhentes af medlemmerne.

Den 9. juni 2017 modtog bestyrelsen en indkaldelse til en 1. års gennemgang af vores nye gadelamper. Mødet starter på Athensvej 4 mandag den 19. juni kl 12:45 og det er berammet til at vare et kvarter. Solitudes medlemmer er velkomne.

Mødet er indkaldt af Citelum, som var leverandør af lamperne, og en repræsentant for Københavns Kommune er inviteret, foruden Solitude.

April 2017

Den 9. april 2017 modtog bestyrelsen en indkaldelse fra Sundbyernes Grundejerfællesskab til foreningens ordinære generalforsamling den 25. april. Den kan læses her. Solitude er medlem af denne forening og alle medlemsforeningers medlemmer er velkomne til generalforsamlingen. Bemærk, at foreningen beder om forhåndstilmeldelse senest den 21. april.

Foruden generalforsamlingen har man inviteret Teknologisk Instituts afdeling for Byggeri og Anlæg til at komme og orientere om ”Rådgivning vedr. vedligehold af private fællesveje”.

Bemærk også bilaget til indkaldelsen, foreningen har svært ved at finde kandidater til bestyrelsesposterne.

Marts 2017

Den 29. marts 2017 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

Den 12. marts 2017 omdelte bestyrelsen indkaldelse til årets ordinære generalforsamling. Det foregår tirsdag den 28. marts kl. 19:00 på Grækenlandsvej 111, kælderen.