Nyheds arkiv, 2016

December 2016

Bestyrelsen gør opmærksom på, at foreningens ordinære generalforsamling afholdes i marts, cirka. Citat fra vedtægternes §10: Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på de ordinære generalforsamlinger være indgivne skriftlig til bestyrelsens formand senest 15. januar.

Den 20. december 2016 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her. Emnerne er et møde med kommunens Teknik- og Miljøforvaltning, kommunens tilladelser til tættere og tættere byggeri i villaområderne samt SGFs egen generalforsamling i november, hvor foreningens fremtidige berettigelse og dens problemer med at forny bestyrelsen var væsentlige emner.

September 2016

Den 20. september 2016 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

Juli 2016

Den 2. juli 2016 omdelte en initiativgruppe fra foreningen en A4 side til alle medlemmer med information om en mulighed for at få fibernet i vores område. Dokumentet findes også her på hjemmesiden.

Juni 2016

Den 20. juni 2016 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

I juni 2016 modtog vi hver især et brev fra kommunen: Vi skruer op for affalds-sorteringen. Der er påbud om at få endnu en affaldsbeholder og tilbud om yderligere to. Mere om det på kommunens hjemmeside.

April 2016

Den 12. april 2016: Et par medlemmer i den vestlige halvdel af Athensvej har kæmpet i nogen tid for at få hurtigere internet (over ADSL), hvilket nu skulle være muligt, jvf. referatet fra generalforsamlingen i februar, punktet Eventuelt. Det ser dog ind til videre ud til at være umuligt på foreningens område vest for Olymposvej. Til gengæld ser det ud til, at alle øst for Olymposvej umiddelbart har adgang til den nye central og dermed kan få hurtigere ADSL end før. Mere om det på siden TV- og datakabler.

Den 6. april 2016 modtog bestyrelsen en indkaldelse fra Sundbyernes Grundejerfællesskab til foreningens ordinære generalforsamling den 28. april. Det kan læses her. Solitude er medlem af denne forening og alle medlemsforeningers medlemmer er velkomne til generalforsamlingen. Bemærk, at foreningen beder om forhåndstilmeldelse senest den 21. april. Foruden generalforsamlingen er der et indlæg fra Københavns Kommunes Teknik & Miljø Forvaltning med en præsentation af Københavnerkortet.

Marts 2016

Den 20. marts 2016 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

Den 9. marts 2016 omdelte bestyrelsen beretning og referat af årets ordinære generalforsamling. Dokumenterne findes også her på hjemmesiden.

Januar 2016

Den 30. januar 2016 omdelte bestyrelsen indkaldelse til årets ordinære generalforsamling. Det foregår tirsdag den 9. februar kl. 19:00 i Simon Peters Kirke, Wibrandtsvej 41B.

I januar 2016 konstaterede bestyrelsen, at det ene af de tre træer, vi fik i 2012 af kommunen, og som vi plantede på fællesgrunden, er ødelagt. Det er tulipantræet tæt på vejkrydset, se De nye træer fra 2012.

Den 15. januar 2016 modtog Solitude fra DONG et referat af mødet den 12, som blev udsat på grund af manglende fremmøde. Der er et link til referatet lige over Solitudes referat, som blev lagt på siden den 16. januar.

Den 12. januar 2016 skulle DONG og kommunen afholde et vejmøde hos os i anledning af, at det nu er et år siden, DONG lagde elkablerne i jorden hos os. På grund af manglende fremmøde blev mødet udsat; når en ny dato foreligger, vil vi informere her på foreningens webside. Foreningen lavede et mini-referat.