Nyheds arkiv, 2014

December 2014

Den 12. december 2014: Ang. fortovsrenoveringen: På siden Fortove, øverst, er der lagt et kort referat af afleveringsforretningen den 3. december og en orientering om, hvordan man skal forholde sig, hvis man mener, at der skal laves garantireparationer.

Bestyrelsen minder om, at forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet skriftligt til bestyrelsens formand senest den 15. januar, jvf. vedtægternes §10.

SGF nyhedsbrev: Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF), som Solitude er medlem af, har udsendt et nyhedsbrev med følgende emner:

SGF afholdt d. 19/11 2014 et såkaldt årligt statusmøde med Center for Trafik og Byliv. Her er et referat i PDF format.

I løbet af efteråret er der orienteret en del om Københavns Kommunes og lokaludvalgenes planer mht. klimatilpasning på veje og fællesarealer på Amager. Involverede i disse planer er også Miljøpunkt Amager og SGF. Omkring 1. november 2014 udskrev Miljøpunkt Amager en konkurrence om indretning af Grøn Klimavej, hvor ideen er, at regnvand, der falder på vejen/gaden, ikke ledes i kloakken, men enten strømmer af på overfladen eller siver nedjan i jorden. Miljøpunkt Amager har udarbejdet en vejledning, dels i at indrette en klimavej, dels i at søge om medfiniancering. Vejledningen er i PDF format.

November 2014

Den 28. november 2014: På siden Fortove, øverst, er der lagt en annoncering af en afleveringsforretning den 3. december, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage.

September 2014

Den 10. september 2014: Indkaldelse og referatet fra den ekstraordinære generalforsamling den 24. august er nu på hjemmesiden under menupunktet Generalforsamlinger.

Foreninges nye vedtægter, som blev bekræftede ved generalforsamlingen, er nu på hjemmesiden.

Den del af hjemmesiden, som beskriver, at vores elkabler skal lægges i jorden, er omstruktureret. De oprindelige løse ideer er nu afløst af den konkrete viden, vi har nu, hvor aktiviteterne skal til at starte.

August 2014

Den 15. august 2014: Der er omdelt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 24. august. Emnerne er bekræftelse af vedtægtsændringer og beslutning om ambitionsniveauet for opretning af fortove i forbindelse med nedlægning af elkablerne i jorden. Bemærk, at der træffes beslutning om brug af et væsentlig beløb, som overgår foreningens formue, og som derfor medfører en ekstraregning til hvert medlem.

Januar 2014

Den 27. januar 2014: Der er lagt et nyt afsnit på foreningens hjemmeside. Det indeholder information og overvejelser omkring, at vi får lagt elkablerne i jorden i tredie kvartal 2014. Afsnittet vil blive vedligeholdt løbende, efter som vi får ny information. Se menupunktet Elkabler i jorden til venstre.

Den 22. januar 2014 blev datoen for foreningens ordinære generalforsamling annonceret. Det er tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19:00 i kælderen i Simon Peters Kirke, Wibrandtsvej 41B. Indkaldelse omdeles til alle medlemmer senere.

Fra den 18. marts kan indkaldelsen og referatet også findes her.