Nyheds arkiv, 2013

November 2013

Den 13. november 2013: Omdeling af én A4 side: Trygs tilbagekaldelse af tilbuddet, som vi omdelte den 7.

Den 7. november 2013 omdelte bestyrelsen to dokumenter: En invitation til et møde om klimatilpasning den 28. november og et tilbud fra Tryg, som SGF har lavet en aftale om angående villaforsikring. Invitationen til mødet om klimatilpasning er også her. Bemærk, at man skal tilmelde sig, hvis man ønsker at deltage.

Maj 2013

Nyt om ansvarsforsikring af fællesgrundens fortov: Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at finde ud af, om vi havde en forsikring mod skader, som måtte ske ved at fodgængere falder på fortovet ud for fællesgrunden. Ved forespørgsel til SGF, Sundbyernes Grundejerfællesskab, hvor vi har en bestyrelsesansvars-forsikring, blev det klart, at vi faktisk har en sådan forsikring.

Marts 2013

Årets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 26. marts kl. 19:00. Indkaldelser blev omdelt den 12 marts. Fra 22. maj kan indkaldelsen og referatet også findes her.