Nyheds arkiv, 2012

December 2012

Reparation af veje og fortov: Den 19. december fik vi udskiftet et par fliser ud for Athensvej nr. 2A. De var brækkede af en lastbil. Vi har desværre måttet opgive at få erstatning. Samme dag fik vi lappet et par huller i asfalten, dels på Grækenlandsvej ved Athensvejs udmunding, dels på Athensvej ud for nummer 2C. Bestyrelsen mener dermed at vejen skulle komme ud af kommunens observationsliste for nogle år.

November 2012

Ordinær generalforsamling i marts: Foreningen holder ordinær generalforsamling i marts 2013. Vi citerer fra foreningens vedtægter: Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på de ordinære generalforsamlinger være indgivne skriftlig til bestyrelsens formand senest 15. januar.

Bydelsplanlægningen i Amager Øst - 2013: Kommunen er ved at starte en række projekter med det formål at foreslå ændringer i vores område, fra trafikale løsninger over mødesteder og klimatilpasning til Musikøen Amager. Et par citater fra projektets hjemmeside:

Lokaludvalgene opretter gennem fokuseret borgerinddragelse op til 15 Projektgrupper som udarbejder konkrete forslag til udmøntning af ønsker og idéer fra bydelen.

Bydelsplanlægningen skydes formelt i gang i marts, derefter arbejder lokaludvalgene sammen med borgerne på at identificere og udvikle projekter frem til 1. juli. Frem til den 31. oktober, arbejder lokaludvalgene med at kvalificere og beskrive projekterne som så overdrages til politisk behandling i Økonomiforvaltningen.

Meget mere om det her.

Oktober 2012

Møde i SGF om klimatilpasning: Den 9. oktober afholdt Sundbyernes Grundejer Fællesskab et orienteringsmøde om klimatilpasning. Der var tre indlæg:

Her er nogle noter og links fra mødet og her er links til præsentationerne, se til højre under Oplæg fra klimatilpasningsmøde.

August 2012

Foreningens webside: Denne webside blev færdig i sin første version og offentliggjort ved omdeling af en lap papir med Web-adressen. Foreningen har ved samme lejlighed fået en e-mail adresse.

Juli 2012

Maling af skuret på fællesgrunden: Skuret blev malet med Gori 88 (oliebaseret), farven umbra grøn.

Maj 2012

Omdeling af pjece: Vejledning for fjernvarmebrugere: Den 3. maj omdelte bestyrelsen en pjece: Skru ned for varmeregningen og CO2-udledningen til orientering. Den havde vi fået den 30. april ved generalforsamlingen i SGF (jvf. nedenfor).

April 2012

Generalforsamling i SGF: SGF er en forening af beboerforeninger på Amager. Den 30. april 2012 holdt SGF generalforsamling, og da Solitude er medlem, var vi repræsenterede. Foreningens beretning, regnskab, budget og rererat af generalforsamlingen kommer på foreningens hjemmeside. Bemærk, at man skal bede om brugernavn og adgangskode for at få adgang til det fulde referat mm. Dette er beskrevet under menupunktet Links til venstre.

Her er nogle noter fra generalforsamlingen.

Fjernelse af stubbe på fællesgrunden: Stubbene efter de to træer, som er blevet fældet på fællesgrunden, er blevet fræset op. Bestyrelsen fjerner resterne, fylder jord på og sår græs.

Nye træer på fællesgrunden: De tre træer, som er omtalt under samme titel under marts nedenfor, er ankommet og blevet plantet. Det nærmest krydset er et tulipantræ (liriodendron tulipifera), det nærmest Athensvej nr. 12 er et paradisæbletræ (malus sieboldii "Hesse") og det længst væk fra Athensvej er et hyldetræ (sambucus nigra). Alle tre skulle være sorter, som ikke bliver særlig store.

Opkrævning af kontingent: Bestyrelsen har indgået en aftale med foreningens bank, Arbejdernes Landsbank, om opkrævning af foreningskontingentet ved udsendelse af de såkaldte FI kort. Enhver beboer kan tilmelde denne betaling til BetalingsService for at automatisere den for fremtiden. Kontingentet for et år opkræves i maj måned.

Marts 2012

Generalforsamling: Den 26. marts 2012 blev der afholdt ordinær generalformsamling. Referatet samt de ændrede vedtægter blev omdelt til alle husstande den 14. april. De findes desuden her på siden, venligst se menupunkterne Vedtægter og Generalforsamlinger til venstre.

Nye træer på fællesgrunden: Foreningen har sagt ja tak til tre træer fra Københavns Kommunes initiativ 100.000 træer - København slår rødder. Det bliver et tulipantræ, et hyldetræ og et paradisæbletræ. De kommer til at stå på den tomme grund på hjørnet (Athensvej nr. 14).

Elledningerne graves i jorden: DONG har meddelt, at de i tredie kvartal 2014 vil grave gadens elledninger i jorden. Måske vil der også blive sat nye gadelamper op og lagt rør ned til fremtidige lyslederkabler.
Det er beskrevet her, og graveplanen her (kræver Microsoft Silverlight).

Citat fra referatet af foreningens generalforsamling i marts 2012: Bestyrelsen planlægger i samarbejde med DONG at oprette fortove og kantstene i forbindelse med nedgravning af luftledningerne, og vil ikke foretage sig noget i den anledning før da.