Solitude logo

Grundejerforeningen Solitude

Solitude er en grundejerforening for ejerne af en parcel af matr. nr. 11 d af Sundbyøster, København. Det vil sige villaerne på Athensvej foruden villaerne Grækenlandsvej 117, Olymposvej 10, 12, 21 og 23 samt Kastrupvej 162, 164 og 166, alle 2300 København S.

Seneste nyt

Solitude

22. marts 2021 udsendte bestyrelsen en e-mail til medlemmerne med opkrævning af årskontingent.

19. marts 2021 udsendte bestyrelsen en e-mail til medlemmerne med indkaldelse til årets ordinære generalforsamling. De fleste af dokumenterne findes også på hjemmesiden.

1. januar 2021 udsendte bestyrelsen en e-mail til medlemmerne med en påmindelse om, at sidste frist for indsendelse af forslag til punkter til den ordinære generalforsamling i maj er 15. januar.

31. oktober 2020 udsendte bestyrelsen en e-mail til medlemmerne med besked om, at vores kloakrensnings-firma kommer i uge 45 (2. - 6. november), hvorfor man bedes om ikke at parkere over ristene i rendestenene i den periode.

29. oktober 2020 udsendte bestyrelsen en e-mail til medlemmerne med TDC's referat af deres afleveringsforretning (jvf. den 15. og 27. oktober nedenfor). E-mailen og TDC's indkaldelse findes under Nyheder.

27. oktober 2020 udsendte bestyrelsen en e-mail til medlemmerne med sit referat af afleveringsforretning (se den 15. oktober nedenfor) med TDC samme dag.

15. oktober 2020 udsendte bestyrelsen en e-mail til medlemmerne med en invitation til en afleveringsforretning, som TDC havde inviteret til efter deres nedgravning af fiber i området. E-mailen og TDC's indkaldelse findes under Nyheder.

18. maj 2020 blev formandens beretning og referatet af foreningens ordinære generalforsamling i marts sendt til alle medlemmer i e-mail form. De blev desuden lagt på hjemmesiden.

11. marts 2020 afholdtes foreningens ordinære generalforsamling. Der kommer et referat senere, her er nogle få punkter: Formandens beretning, regnskab og budget blev godkendt, snerydning/saltnings-aftalen bliver stoppet og alle tillidsposter blev genbesat.

25. februar 2020: Indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamling i 2020 samt regnskab og budget er nu udsendt til medlemmerne som e-mails og indkaldelsen er lagt på hjemmesiden.

24. januar 2020: Foreningens ordinære generalforsamling i 2020 er sat til den 10. marts. Indkaldelse udsendes senere.

24. januar 2020: Bestyrelsen udsendte en e-mail til medlemmerne om mulighed for at klage over TDC's reetablering af fortovene efter nedlægning af fibernet. E-mailen er gengivet under Nyheder.

3. januar 2020: Foreningens dokument om overholdelsen af Persondata forordningen er ændret en smule, fordi vi ikke længere har en medlemsdatabase i banken. Det er fordi, banken har opsagt betalingsservice, som vi har brugt til kontingentopkrævning.

2. december 2019: Bestyrelsen gør opmærksom på, at foreningens ordinære generalforsamling afholdes i marts, cirka. Citat fra vedtægternes §10: Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på de ordinære generalforsamlinger være indgivne skriftlig til bestyrelsens formand senest 15. januar.

18. november 2019: Onsdag den 20. november kommer et kloakfirma og renser vores vejbrønde. Vi henstiller derfor til, at man ikke parkerer over/ved ristene i rendestenen denne dag, tak. Der er udsendt en e-mail til medlemmerne i dag med samme emne.

10. august 2019 udsendte bestyrelsen en e-mail til de medlemmer, hvis e-mail adresse den har, med dette indhold: Et Solitude medlem, som bor i den vestlige del af Athensvej, har et par gange set en rotte på sin græsplæne. Sagen er af medlemmet meldt til kommunen. Bestyrelsen har kigget på vores vejbrønde i den del af foreningens område, som ligger på Olymposvej eller vest for og ikke fundet synlige skader. Skulle nogen kende til skader i vores kloaksystem er bestyrelsen naturligvis interesseret.

Vi bør nok alle tænke på at begrænse rotternes mulighed for at finde mad i området. Vi kunne holde en pause med fodring af vildtfugle og med at putte madrester i sin kompostdynge, hvis man skulle gøre det.

25. juli 2019 udsendte bestyrelsen en e-mail til medlemmerne med information om muligheden for at klage over fliselægningen efter TDCs nedlægning af fibernet. Informationen står i et nyhedsbrev fra SGF, punkt 1.

10. maj 2019 udsendte bestyrelsen en påmindelse til medlemmerne om, at man burde fotografere sit fortov før TDC og Gigabit begynder at lægger fibernet i gaderne, så man har dokumentation i tilfælde af, at man mener, at fortovet er blevet forringet ved nedlægningen. E-mailen findes under Nyheder.

Andet

14. december 2020 modtog vi et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejer Fællesskab. Det er referatet af deres generalforsamling i november.

Der er flere ting af generel interesse, f.eks. opførelse af dobbelthuse på små grunde, parkering på villaveje tæt på metrostationerne og ved boligarealer, hvor parkering koster penge, samt overvejelser om mere trafik på grund af bygning af flere og flere boliger i området.

27. oktober 2020 udsendte bestyrelsen en e-mail til medlemmerne fra Amager Øst Lokaludvalg, som måtte aflyse parkeringsmødet den 29., som var annonceret i lokalaviserne og i en e-mail fra Solitude den 7. oktober.

7. oktober 2020 udsendte bestyrelsen en e-mail til medlemmerne med en invitation, vi havde fået fra Amager Øst Lokaludvalg, til et møde om parkering i området. E-mailen findes under Nyheder.

Den 26. november 2019 fik beboerne i området en lille flyer fra Gigabit, hvor de varsler, at de begynder at grave snart.

9. oktober 2019: modtog foreningen en e-mail fra Amager Øst Lokaludvalg. Den opfordrer til at indstille kandidater til den såkaldte Frivilligpris 2019. E-mailen er gengivet i afsnittet Nyheder.

24. september 2019 fik vi et nyhedsbrev fra SGF. Emnet er utilfredsheden rundt omkring med TDCs reetablering af fortovene efter deres fiberlægning.

27. marts 2019 fik vi et nyhedsbrev fra SGF. Emnerne er: Udrulning af fibernet, Revision af håndbogen ”Vejledning for Private Fællesveje” samt Generalforsamling i SGF den 24. april 2019.


Se endvidere under menupunktet Nyheder.


Solitudes hjemmeside bruger ikke cookies.