Solitude logo

Grundejerforeningen Solitude

Solitude er en grundejerforening for ejerne af en parcel af matr. nr. 11 d af Sundbyøster, København. Det vil sige villaerne på Athensvej foruden villaerne Grækenlandsvej 117, Olymposvej 10, 12, 21 og 23 samt Kastrupvej 162, 164 og 166, alle 2300 København S.

Seneste nyt

Solitude

24. november 2017: Bestyrelsen gør opmærksom på, at foreningens ordinære generalforsamling afholdes i marts, cirka. Citat fra vedtægternes §10: Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på de ordinære generalforsamlinger være indgivne skriftlig til bestyrelsens formand senest 15. januar.

Den 27. august 2017 modtog bestyrelsen en e-mail fra et medlem på Athensvej: Vi har nu af flere omgange oplevet en meget voldsom og truende adfærd fra en nabo i bebyggelsen, omtrent overfor Athensvej 14. Vi er flere naboer der har oplevet lignende situationer hvor mandens adfærd gør os utrygge. Politiet er orienteret og oplyser os, at det er meget vigtigt at vi ringer 112 lige med det samme når vi oplever disse problemer. Dette bør oplyses alle medlemmer i vores grundejerforening, sådan at der ikke er nogen der tror, at det bare er en enkeltstående situation.

Den 26. juni 2017 omdelte bestyrelsen beretning og referat fra foreningens ordinære generalforsamling i marts.

Den 21. juni 2017 modtog bestyrelsen et referat af mødet den 19. juni: 1. års gennemgang af vores nye gadelamper, som annonceret den 9. juni nedenfor. Referatet er fra Citelum, som var leverandør af lamperne, og mødet vedrørte lamperne.

Den 16. juni 2017: I fortsættelse af nyheden fra i går gør bestyrelsen opmærksom på, at der foruden træstykkerne også ligger en dynge træflis på fællesgrunden ved siden af skuret, træflisen kan ligeledes afhentes af medlemmerne.

Den 15. juni 2017 blev det sidste gamle træ på fællesgrunden fældet og roden fræset bort. Stammen og de store grene er savet op og ligger på grunden. De er medlemmernes ejendom og kan afhentes af medlemmerne efter først til mølle princippet.

Den 9. juni 2017 modtog bestyrelsen en indkaldelse til en 1. års gennemgang af vores nye gadelamper. Mødet starter på Athensvej 4 mandag den 19. juni kl 12:45 og det er berammet til at vare et kvarter. Solitudes medlemmer er velkomne.

Mødet er indkaldt af Citelum, som var leverandør af lamperne, og en repræsentant for Københavns Kommune er inviteret, foruden Solitude.

Den 12. marts 2017 omdelte bestyrelsen indkaldelse til årets ordinære generalforsamling. Det foregår tirsdag den 28. marts kl. 19:00 på Grækenlandsvej 111, kælderen.

2. december 2016: Bestyrelsen gør opmærksom på, at foreningens ordinære generalforsamling afholdes i marts, cirka. Citat fra vedtægternes §10: Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på de ordinære generalforsamlinger være indgivne skriftlig til bestyrelsens formand senest 15. januar.

Andet

Den 10. januar 2018 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

Den 23. november 2017 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Amager Øst Lokaludvalg. Der er tre punkter: Valg til Amager Øst Lokaludvalg, invitation til en 10-års jubilæumsfest samt orientering om et forslag til at lave beboelse og butikker ud af CSC's gamle kontorer på Engvej samt på parkeringspladsen øst for Femøren Station.

Mere om disse punkter på siden Nyheder.

Den 22. september 2017 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Amager Øst Lokaludvalg. Det kan læses her.

Den 20. september 2017 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

Den 21. juni 2017 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

Den 9. april 2017 modtog bestyrelsen en indkaldelse fra Sundbyernes Grundejerfællesskab til foreningens ordinære generalforsamling den 25. april. Den kan læses her. Solitude er medlem af denne forening og alle medlemsforeningers medlemmer er velkomne til generalforsamlingen. Bemærk, at foreningen beder om forhåndstilmeldelse senest den 21. april. Foruden generalforsamlingen har man inviteret Teknologisk Instituts afdeling for Byggeri og Anlæg til at komme og orientere om ”Rådgivning vedr. vedligehold af private fællesveje”. Bemærk også bilaget til indkaldelsen, foreningen har svært ved at finde kandidater til bestyrelsesposterne.

Den 20. marts 2017 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

Den 20. december 2016 modtog Solitude et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

Den 20. september 2016 modtog Solitude et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

Den 20. juni 2016 modtog Solitude et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

I juni 2016 modtog vi hver især et brev fra kommunen: Vi skruer op for affalds-sorteringen. Der er påbud om at få endnu en affaldsbeholder og tilbud om yderligere to. Mere om det på kommunens hjemmeside.

Den 12. april 2016: Et par medlemmer i den vestlige halvdel af Athensvej har kæmpet i nogen tid for at få hurtigere internet (over ADSL), hvilket nu skulle være muligt, jvf. referatet fra generalforsamlingen i februar, punktet Eventuelt. Det ser dog ind til videre ud til at være umuligt på foreningens område vest for Olymposvej. Til gengæld ser det ud til, at alle øst for Olymposvej umiddelbart har adgang til den nye central og dermed kan få hurtigere ADSL end før. Mere om det på siden TV- og datakabler.


Se endvidere under menupunktet Nyheder.


Solitudes hjemmeside bruger ikke cookies.