Solitude logo

Grundejerforeningen Solitude

Solitude er en grundejerforening for ejerne af en parcel af matr. nr. 11 d af Sundbyøster, København. Det vil sige villaerne på Athensvej foruden villaerne Grækenlandsvej 117, Olymposvej 10, 12, 21 og 23 samt Kastrupvej 162, 164 og 166, alle 2300 København S.

Seneste nyt

Solitude

25. april 2018: Referatet fra den ordinære generalforsamling i marts er nu også på hjemmesiden.

28. marts 2018: Formandens beretning fra generalforsamlingen i går er nu også på hjemmesiden. Desuden er udskiftningerne i bestyrelsen angivet på siden Bestyrelse, kontakter .

14. marts 2018: Den 12. marts 2018 omdelte bestyrelsen indkaldelse til årets ordinære generalforsamling. Den foregår tirsdag den 27. marts kl. 19:00 på Grækenlandsvej 111, kælderen.

24. november 2017: Bestyrelsen gør opmærksom på, at foreningens ordinære generalforsamling afholdes i marts, cirka. Citat fra vedtægternes §10: Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på de ordinære generalforsamlinger være indgivne skriftlig til bestyrelsens formand senest 15. januar.

Den 27. august 2017 modtog bestyrelsen en e-mail fra et medlem på Athensvej: Vi har nu af flere omgange oplevet en meget voldsom og truende adfærd fra en nabo i bebyggelsen, omtrent overfor Athensvej 14. Vi er flere naboer der har oplevet lignende situationer hvor mandens adfærd gør os utrygge. Politiet er orienteret og oplyser os, at det er meget vigtigt at vi ringer 112 lige med det samme når vi oplever disse problemer. Dette bør oplyses alle medlemmer i vores grundejerforening, sådan at der ikke er nogen der tror, at det bare er en enkeltstående situation.

Den 26. juni 2017 omdelte bestyrelsen beretning og referat fra foreningens ordinære generalforsamling i marts.

Den 21. juni 2017 modtog bestyrelsen et referat af mødet den 19. juni: 1. års gennemgang af vores nye gadelamper, som annonceret den 9. juni nedenfor. Referatet er fra Citelum, som var leverandør af lamperne, og mødet vedrørte lamperne.

Den 16. juni 2017: I fortsættelse af nyheden fra i går gør bestyrelsen opmærksom på, at der foruden træstykkerne også ligger en dynge træflis på fællesgrunden ved siden af skuret, træflisen kan ligeledes afhentes af medlemmerne.

Den 15. juni 2017 blev det sidste gamle træ på fællesgrunden fældet og roden fræset bort. Stammen og de store grene er savet op og ligger på grunden. De er medlemmernes ejendom og kan afhentes af medlemmerne efter først til mølle princippet.

Andet

11. april 2018: Sundbyernes Grundejerfællesskab har sendt os en indkaldelse til deres ordinære generalforsamling den 25. april. Der er også et referat af et borgermøde med emnerne parkeringszoner og dobbelthuse samt policen for vores bestyrelses-ansvarsforsikring. Hvis et Solitude medlem ønsker at deltage, bør det koordineres med Solitudes bestyrelse. Bemærk, at man bedes forhåndstilmelde sig. Mere om det under nyheder.

Den 8. februar 2018 modtog bestyrelsen en invitation til valgmøde for Amager Øst Lokaludvalg, som foregår den 6. marts. Det er et møde, hvor deltagerne træffer beslutninger, så indkaldelsen siger: Hver forening mv., der har sit virke i Amager Øst, kan sende én person til mødet. Så hvis et Solitude medlem ønsker at deltage, skal det koordineres med Solitudes bestyrelse. Mere om det under nyheder.

Den 18. januar 2018 modtog bestyrelsen en indkaldelse til det borgermøde, som blev annonceret i SGFs nyhedsbrev den 10. januar.

Den 10. januar 2018 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

Den 23. november 2017 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Amager Øst Lokaludvalg. Der er tre punkter: Valg til Amager Øst Lokaludvalg, invitation til en 10-års jubilæumsfest samt orientering om et forslag til at lave beboelse og butikker ud af CSC's gamle kontorer på Engvej samt på parkeringspladsen øst for Femøren Station.

Mere om disse punkter på siden Nyheder.

Den 22. september 2017 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Amager Øst Lokaludvalg. Det kan læses her.

Den 20. september 2017 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

Den 21. juni 2017 modtog bestyrelsen et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.


Se endvidere under menupunktet Nyheder.


Solitudes hjemmeside bruger ikke cookies.