Solitude logo

Grundejerforeningen Solitude

Solitude er en grundejerforening for ejerne af en parcel af matr. nr. 11 d af Sundbyøster, København. Det vil sige villaerne på Athensvej foruden villaerne Grækenlandsvej 117, Olymposvej 10, 12, 21 og 23 samt Kastrupvej 162, 164 og 166, alle 2300 København S.

Seneste nyt

Solitude

2. december 2016: Bestyrelsen gør opmærksom på, at foreningens ordinære generalforsamling afholdes i marts, cirka. Citat fra vedtægternes §10: Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på de ordinære generalforsamlinger være indgivne skriftlig til bestyrelsens formand senest 15. januar.

Den 2. juli 2016 omdelte en initiativgruppe fra foreningen en A4 side til alle medlemmer med information om en mulighed for at få fibernet i vores område. Dokumentet findes også her på hjemmesiden.

Den 9. marts 2016 omdelte bestyrelsen beretning og referat af årets ordinære generalforsamling. Dokumenterne findes også her på hjemmesiden.

Den 30. januar 2016 omdelte bestyrelsen indkaldelse til årets ordinære generalforsamling. Det foregår tirsdag den 9. februar.

I januar 2016 konstaterede bestyrelsen, at det ene af de tre træer, vi fik i 2012 af kommunen, og som vi plantede på fællesgrunden, er ødelagt. Det er tulipantræet tæt på vejkrydset.

Den 15. januar 2016 modtog Solitude fra DONG et referat af mødet den 12, som blev udsat på grund af manglende fremmøde. Der er et link til referatet lige over Solitudes referat, som blev lagt på siden den 16. januar.

Den 12. januar 2016 skulle DONG og kommunen afholde et vejmøde hos os i anledning af, at det nu er et år siden, DONG lagde elkablerne i jorden hos os. På grund af manglende fremmøde blev mødet udsat; når en ny dato foreligger, vil vi informere her på foreningens webside. Foreningen lavede et mini-referat.

Den 24. november 2015 modtog Solitude en indkaldelse til et vejmøde i anledning af, at det nu er et år siden, DONG lagde elkablerne i jorden hos os. Det foregår den 12. januar kl. 10-12 og starter ud for Athensvej 2A. Alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage.

Den 18. november 2015 modtog Solitude et referat fra vejsynet den 10. november fra Citelum.

Den 10. november 2015 blev afholdt et vejsyn med det formål at afgøre, om de nye gadelamper er i orden og om indgrebene i vores fortove var afsluttet tilfredsstillende. Solitude har lavet et referat, som er på siden Gadelamper.

Den 26. oktober 2015 fik Solitudes bestyrelse en invitation til et vejsyn, som Bravida m.fl. vil afholde hos os for at afslutte sagen med de nye gadelamper. Det starter tirsdag den 10. november kl. 13:00 ud for Athensvej nr. 2A og er planlagt til at vare en time. Området, som synes, er Athensvej og Olymposvej fra Greisvej til Hellasvej.

Solitudes medlemmer er velkomne til at deltage.

Den 9. oktober 2015 fik siden Links tilføjet et link til Checkliste for håndværkerfradraget, og et til en vejledning om private fællesveje.

Den 25. september 2015 fik siden Gadelamper tilføjet et billede af den lampetype, vi får.

Den 22. september 2015 blev Citelums referat af vejsynet den 18. er nu også lagt på siden Gadelamper.

Den 18. september 2015 blev afholdt et vejsyn med det formål at afgøre, hvor de kommende nye gadelamper skal stå i vores område. Mere under Nyheder. Solitude har lavet et referat, som er på siden Gadelamper. Arbejdet vil starte mandag den 28. september eller kort tid efter.

Den 20. august 2015: Vi har hver især fået et brev fra DONG (dateret den 20.) med titlen Høring i forbindelse med gravetilladelse til udskiftning af belysningsmaster mv.. Det er en orientering om, at vores belysningsmaster bliver skiftet i perioden oktober 2015 til februar 2016. De henviser i øvrigt til information på kommunens hjemmeside. Der kan blive tale om beskæring af hække o.l. Eventuelle bemærkninger til gravearbejdet kan sendes til forvaltningen senest 14.09.2015 på mail: jonstr@tmf.kk.dk.

Den 22. april 2015: Vi har ikke fået tømt vores skraldespande i denne uge. Det er på grund af en strejke, som er omtalt her. Der er en slags pop-up med titlen Arbejdsnedlæggelse. Siden bliver forhåbentlig ajourført, efter som der kommer nyt.

Den 17. marts 2015: Indkaldelse, beretning og referat fra foreningens ordinære generalforsamling den 10. marts ligger nu på hjemmesiden.

Den 5. marts 2015: Indkaldelsen til foreningens ordinære generalforsamling den 10. marts ligger nu på hjemmesiden.

Andet

Den 20. december 2016 modtog Solitude et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

Den 20. september 2016 modtog Solitude et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

Den 20. juni 2016 modtog Solitude et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

I juni 2016 modtog vi hver især et brev fra kommunen: Vi skruer op for affalds-sorteringen. Der er påbud om at få endnu en affaldsbeholder og tilbud om yderligere to. Mere om det på kommunens hjemmeside.

Den 12. april 2016: Et par medlemmer i den vestlige halvdel af Athensvej har kæmpet i nogen tid for at få hurtigere internet (over ADSL), hvilket nu skulle være muligt, jvf. referatet fra generalforsamlingen i februar, punktet Eventuelt. Det ser dog ind til videre ud til at være umuligt på foreningens område vest for Olymposvej. Til gengæld ser det ud til, at alle øst for Olymposvej umiddelbart har adgang til den nye central og dermed kan få hurtigere ADSL end før. Mere om det på siden TV- og datakabler.

Den 6. april 2016 modtog bestyrelsen en indkaldelse fra Sundbyernes Grundejerfællesskab til foreningens ordinære generalforsamling den 28. april. Det kan læses her. Solitude er medlem af denne forening og alle medlemsforeningers medlemmer er velkomne til generalforsamlingen. Bemærk, at foreningen beder om forhåndstilmeldelse senest den 21. april. Foruden generalforsamlingen er der et indlæg fra Københavns Kommunes Teknik & Miljø Forvaltning med en præsentation af Københavnerkortet.

Den 20. marts 2016 modtog Solitude et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

Den 20. december 2015 modtog Solitude et nyhedsbrev fra Sundbyernes Grundejerfællesskab, som Solitude er medlem af. Det kan læses her.

Oktober 2015: Amager Øst Lokaludvalg har sendt en invitation til foreningen: Den 29. oktober holdes et orienteringsmøde om private fællesveje. Mere om det på siden Nyheder. Siden Links har desuden fået et link til en vejledning om private fællesveje.

Juni 2015: Amager Øst Lokaludvalg har sendt en invitation til foreningen: I juni holder Amager Øst Lokaludvalg to idéworkshops for alle, der har lyst til at sætte lokale aktiviteter i gang. Du kan få hjælp til at gøre dine idéer til virkelighed og møde andre fra lokalområdet, der også gerne vil gøre en forskel. Kom og find på idéer sammen og find ud af, hvordan de kan realiseres.

De to workshops holdes 10. og 24. juni kl. 17-19 i Bibliotekshuset på Rodosvej 4. Tilmelding senest 8. juni til zu1d@okf.kk.dk

Læs mere på vores hjemmeside: http://www.xn--alu-0na.dk/nyheder/ideworkshops/ Eller på facebook: https://www.facebook.com/events/878393832220043/

April 2015: Der foreligger nu en indkaldelse til det forvarslede SGF møde den 12. maj med advokat Morten Østergaard. Der er adgang for alle medlemsforeningers medlemmer. SGF beder om, at deltagere tilmelder sig, se invitationen i linket ovenfor.

Marts 2015: Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF), som Solitude er medlem af, har udsendt et nyhedsbrev med følgende emner:

Arbejdet med klimatilpasning og skybrudsplaner sættes nu mere og mere i system. Det sker i et samarbejde mellem lokaludvalgene, bolig- og grundejersammenslutninger, Københavns Kommune, HOFOR m.fl. Som led i dette arbejde etableres på Amager et specifikt, lokalt Klimatilpasningssekretariat, der får til huse i Miljøpunkt Amager.

Flere oplysninger om sekretariatet er på Miljøpunkt Amagers hjemmeside.

Desuden forvarsel om et møde den 12. maj med adgang for alle medlemsforeningers medlemmer: Reserver allerede nu denne aften til et spændende møde med advokat Morten Mark Østergaard, der er grundejernes repræsentant i Justitsministeriets nedsatte udvalg, der skal komme med forslag til indsats overfor etablering af rockerborge i boligkvarterer. Dette arbejde samt den nye vejlov og endvidere en højesteretsdom fra 2013 om bestyrelsesansvar vil han blandt andet berette om. Der bliver samtidig lejlighed til at stille spørgsmål. Invitation udsendes senere.

Solitude vil følge op på informationen om dette møde og bringe den videre her.

Solitudes bestyrelse vil i øvrigt opfordre foreningens medlemmer til at lade sig oprette med bruger-id og password på SGF's hjemmeside; der er en del nyttig information, hvoraf noget er forbeholdt medlemmer med bruger-id og password. F.eks. vil menupunktet OPSLAGSTAVLEN, når tid er, informere om ovennævnte møde.


Se endvidere under menupunktet Nyheder.


Solitudes hjemmeside bruger ikke cookies.